Тести з предмету "Захист Вітчизни"

 

Тести з предмету "Захист Вітчизни"
Харківська гімназія №86 Харківської міської ради Харківської області

Завдання

для тематичного оцінювання

знань з предмета «Захист Вітчизни»

10-11 класи

(потижневе навантаження 2 години)

 

                                                              

                                                                  Молчанов Євген Анатолійович

                                                            Вчитель предмета «Захист Вітчизни»

                                       Харківської гімназії №86

                                       Харківської міської ради

                              Харківської області

 

 

Харків 2014 рік

 

 

Харків 2014 рік

Завдання для тематичного оцінювання

знань  з предмета «Захист Вітчизни» 10-11 класи. Харківська гімназія №86, 2014.-104 с.

 

 

 

 

Автор-укладач:  Молчанов Євген Анатолійович, вчитель предмета «Захист Вітчизни» Харківської гімназії №86, вчитель вищої категорії, вчитель-методист.

                                         

Рекомендовано радою методичного кабінету відділу освіти Ленінської районної державної адміністрації (протокол №2 від 15.01.2014)

        У посібнику представлені завдання для тематичного оцінювання знань учнів з різних розділів програми для загальноосвітніх навчальних закладів предмета «Захист Вітчизни».

Посібник розраховано для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів та вчителів предмета «Захист Вітчизни».

 

                                                                                           © Харківська гімназія №86

 

ЗМІСТ

 1. Вступ ………………………………………………………………………
 2. Теоретична частина …………………………………………………...….
 3. Практична частина (тести)

3.1. Збройні сили Україна на захисті Вітчизни……………………...…..

3.2. Міжнародне гуманітарне право…………………………………….

3.3. Статути Збройних Сил України………………………….…………

3.4. Вогнева підготовка……………………………….…………………..

3.5. Тактична підготовка……………………………….…………………

3.6. Цивільна оборона………………………………….…………………

 1. Висновок …………………………………………………………..…….

Використана  література……………………………………………………

 

 ВСТУП

 

 

       Предмет «Захист Вітчизни», як один із обов’язкових державних предметів у середніх загальноосвітніх закладах організовується і проводиться на основі Закону України «Про загальний військовий обов’язок і військову службу»  та «Положення про допризовну підготовку» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 30.11.2000 року № 1770

       Ці тестові завдання призначенні для тематичного оцінювання теоретичної підготовленості учнів 10-11 класів з окремих розділів з предмета «Захист Вітчизни». Пропонується оцінку в балах виставляти не шляхом накопичення за кожну правильну відповідь, а диференціювати відповіді за складністю питань і їх практичним значенням.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАТУТИ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

ЗАВДАННЯ №1

 1. Перечисліть військові звання старшого офіцерського складу ВМФ і сержантського і старшинського складу Сухопутних військ.
 2. Вкажіть військові звання Сухопутних військ.

 

 

 

 

 

 

 

 1. Вкажіть військові звання ВМФ.

 

 

 

 

 

 

 

 1. За своїми військовими званнями начальниками є:

сержанти і старшини –

а) для прапорщиків, сержантів і старшин

б) для молодших офіцерів

в) для рядових і матросів однієї з ними військової частини

 1. Назвіть порядок звернення до іншого військовослужбовця в присутності начальника ______________________________________
  ___________________________________________________________
 2. Наказ повинен виконуватись:

а) беззастережно

б) беззастережно, крім випадків явно злочинного наказу

в) за згодою

 1. Що знаходиться на озброєнні добового наряду ____________________________________________________________
 2. Призначення добового наряду__________________________________

____________________________________________________________

 1. Розподіл часу за розпорядком дня_______________________________
  ________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

СТАТУТИ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

ЗАВДАННЯ № 2

 1. Перечисліть військові звання вищого офіцерського складу Сухопутних військ і рядового складу ВМФ.
 2. Вкажіть військові звання Сухопутних військ.

 

 

 

 

 

 

 

 1. Вкажіть військові звання ВМФ.

 

 

 

 

 

 

 

 1. За своїми військовими званнями начальниками є:

Прапорщики і мічмани –

а) для сержантів і старшин, рядових і матросів однієї з ними військової частини

б) для рядових і матросів однієї з ними військової частини

в) для молодших офіцерів, сержантів і старшин, рядових і матросів

5. Назвіть порядок звернення до начальника________________________

______________________________________________________________

6. Наказ повинен виконуватись:

а) беззастережно, крім випадків явно злочинного наказу

б) за згодою

       в) беззастережно

 1. Де повинен знаходитись днювальний вільної зміни_________________
  _____________________________________________________________
 2. Призначення добового наряду___________________________________
  _____________________________________________________________
 3. Розміщення особового складу та зброї у приміщеннях казарми_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

СТАТУТИ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

ЗАВДАННЯ № 3

 1. Перечисліть військові звання вищого та старшого офіцерського складу Сухопутних військ.
 2. Вкажіть військові звання Сухопутних військ.

 

 

 

 

 

 

 

 1. Вкажіть військові звання ВМФ.
 2. За своїми військовими званнями начальниками є:

Молодші офіцери –

а) для прапорщиків і мічманів, сержантів і старшин, рядових і матросів

б) для прапорщиків і мічманів однієї з ними військової частини, сержантів і старшин, рядових і матросів

в) для рядових і матросів однієї з ними військової частини

5. Порядок відповіді при звернені начальника до підлеглого: «товаришу солдат» ________________________________________________________

_______________________________________________________________

6. Наказ повинен виконуватись:

а) беззастережно

б) за згодою

в) беззастережно, крім випадків явно злочинного наказу

7. Де повинен знаходитись черговий днювальний ____________________
_______________________________________________________________

 1. За що відповідає днювальний роти ______________________________
  _____________________________________________________________
 2. Що забороняється черговому днювальному _______________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

СТАТУТИ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

ЗАВДАННЯ № 4

 1. Перечисліть військові звання старшинського складу ВМФ і старшого офіцерського складу Сухопутних військ
 2. Вкажіть військові звання Сухопутних військ.

 

 

 

 

 

 

 1. Вкажіть військові звання ВМФ.
 2. За своїми військовими званнями начальниками є:

Старші офіцери за військовим званням підполковник, капітан 2-го рангу, майор, капітан 3-го рангу –

а) для молодших офіцерів, прапорщиків і мічманів, сержантів і старшин, рядових і матросів

б) для прапорщиків і мічманів однієї з ними військової частини, сержантів і старшин, рядових і матросів

в) для прапорщиків і мічманів, сержантів і старшин, рядових і матросів

5. Порядок відповіді при звернені начальника до підлеглого: «рядовий Петренко»_____________________________________________________________________________________________________________________

6. Наказ повинен виконуватись:

а) за згодою

б) беззастережно

       в) беззастережно, крім випадків явно злочинного наказу

 1. Кому підпорядкований днювальний роти _________________________
  _____________________________________________________________
 2. Який днювальний виконую обов’язки чергового роти, залишаючись за нього________________________________________________________
  _____________________________________________________________
 3. Озброєння добового наряду_____________________________________
  __________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

СТАТУТИ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

ЗАВДАННЯ № 5

 1. Перечисліть військові звання складу прапорщиків і мічманів  та молодшого офіцерського ВМФ.
 2. Вкажіть військові звання Сухопутних військ.

 

 

 

 

 

 

 1. Вкажіть військові звання ВМФ.

 

 

 

 

 

 

 1. За своїми військовими званнями начальниками є:

Прапорщики і мічмани –

а) для молодших офіцерів, сержантів і старшин, рядових і матросів

б) для рядових і матросів однієї з ними військової частини

в) для сержантів і старшин, рядових і матросів однієї з ними військової частини

5. Порядок відповіді при звернені начальника до підлеглого: «товаришу  солдат» ________________________________________________________

_______________________________________________________________

6. Наказ повинен виконуватись:

а) за згодою

б) беззастережно, крім випадків явно злочинного наказу

                в) беззастережно

7. За що відповідає днювальний роти _______________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________

8. Де повинен знаходитись черговий днювальний ____________________
______________________________________________________________________________________________________________________________

9. Що забороняється черговому днювальному _______________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

СТАТУТИ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

ЗАВДАННЯ № 6

 1. Перечисліть військові звання молодшого офіцерського складу ВМФ і старшого офіцерського складу Сухопутних військ.
 2. Вкажіть військові звання Сухопутних військ.

 

 

 

 

 

 

 1. Вкажіть військові звання ВМФ.

 

 

 

 

 

 1. За своїми військовими званнями начальниками є:

Старші офіцери за військовим званням підполковник, капітан 2-го рангу, майор, капітан 3-го рангу –

а) для прапорщиків і мічманів, сержантів і старшин, рядових і матросів

б) для прапорщиків і мічманів однієї з ними військової частини, сержантів і старшин, рядових і матросів

в) для молодших офіцерів, прапорщиків і мічманів, сержантів і старшин, рядових і матросів

5.  Назвіть порядок звернення до начальника ________________________

_______________________________________________________________

6. Наказ повинен виконуватись:

а) беззастережно, крім випадків явно злочинного наказу

б) беззастережно

в) за згодою

      7. Призначення добового наряду___________________________________

    ________________________________________________________________

    ________________________________________________________________

8. Де повинен знаходитись днювальний вільної зміни_________________
_______________________________________________________________

9. Розміщення особового складу та зброї у приміщеннях казарми _______
______________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

СТАТУТИ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

ЗАВДАННЯ № 7

 1. Перечисліть військові звання рядового складу Сухопутних військ і вищого офіцерського складу ВМФ.
 2. Вкажіть військові звання Сухопутних військ.

 

 

 

 

 

 

 1. Вкажіть військові звання ВМФ.
 2. За своїми військовими званнями начальниками є:

Молодші офіцери –

а) для прапорщиків і мічманів, сержантів і старшин, рядових і матросів

б) для рядових і матросів однієї з ними військової частини

в) для прапорщиків і мічманів однієї з ними військової частини, сержантів і старшин, рядових і матросів

5. Назвіть порядок звернення до іншого військовослужбовця в присутності начальника___________________________________________

_______________________________________________________________

6. Наказ повинен виконуватись:

а) беззастережно

б) за згодою

в) беззастережно, крім випадків явно злочинного наказу

      7.Що знаходиться на озброєнні добового наряду_____________________

_______________________________________________________________

      8. Розподіл часу за розпорядком дня _______________________________

     _______________________________________________________________

    ________________________________________________________________

9.Призначення добового наряду___________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

 

 

СТАТУТИ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

ЗАВДАННЯ № 8

 1. Перечисліть військові звання складу сержантів і старшинСухопутних військ.
 2. Вкажіть військові звання Сухопутних військ.

 

 

 

 

 

 

 1. Вкажіть військові звання ВМФ.

 

 

 

 

 

 1. За своїми військовими званнями начальниками є:

Молодші офіцери –

а) для прапорщиків і мічманів, сержантів і старшин, рядових і матросів

б) матросів для рядових і матросів однієї з ними військової частини

в) для прапорщиків і мічманів однієї з ними військової частини, сержантів і старшин, рядових і матросів

5. Порядок відповіді при звернені начальника до підлеглого: «рядовий Петренко»______________________________________________________

_______________________________________________________________

6. Наказ повинен виконуватись:

а) за згодою

б) беззастережно, крім випадків явно злочинного наказу

в) беззастережно

7. Який днювальний виконую обов’язки чергового роти, залишаючись за нього__________________________________________________________
_______________________________________________________________

8. Кому підпорядкований днювальний роти _________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________

9.Озброєння добового наряду______________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

ВОГНЕВА ПІДГОТОВКА

ЗАВДАННЯ №1

 1. Пронумеруйте деталі  АК в тій послідовності, в якій вони з’єднуються після неповного розбирання.

 

 

 

 

 

 1. Для досилання патрона у патронник, закривання каналу ствола, розбивання капсуля і викидання з патронника гільзи патрона призначений

 

 1. Дальність прямого пострілу з АК по фігурі, що біжить становить _____м
 2. Час горіння уповільнювача УЗРГМ становить __________сек.
 3. Назвіть складову частину АК.____________________________________

 

 

 

 

    Вкажіть, для чого вона призначена

 

 

 1. Автомат Калашникова це:

а) індивідуальна стрілецька зброя, призначена для знищення живої сили противника та ураження його вогневих засобів.

б) індивідуальна артилерійська зброя, призначена для знищення живої сили противника та ураження його вогневих засобів.

в) загальна стрілецька зброя, призначена для знищення живої сили та вогневих засобів.

 1. Прицільна дальність стрільби АК-74 (м) :

а) 1000             б) 900                  в) 1200                г) 3150

 1. Які бувають періоди пострілу.

а) перший                 б) попередній      в) після дії газів

г) другий                   д) третій              є) швидкості кулі

 1. Початкова швидкість залежить від __________________________________
  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

ВОГНЕВА ПІДГОТОВКА

ЗАВДАННЯ №2

 1. Пронумеруйте деталі  АК в порядку від’єднання під час неповного розбирання. 

 

 

 

 1. Для повернення затворної рами з затвором в попереднє положення призначений ­______________________________________________
 2. Дальність зосередженого вогню з АК по повітряним цілям становить _______________ м.
 3. Запал УЗРГМ призначений для ______________________________

_________________________________________________________

 1. Назвіть складову частину АК _____________________Вкажіть для чого вона призначена ______________________________________________________________

____________________________________________________________

 1. Постріл це :

а) викидання кулі з каналу ствола під тиском повітря

б) викидання кулі з каналу ствола енергією газів, які утворюються при згоранні порохового заряду

в) переміщення кулі за рахунок тиску, що утворюється в повітрі

 1. Прямим пострілом називають ____________________________________
  ____________________________________________________________________________________________________________________________
 2. Початкова швидкість залежить від ________________________________
  ____________________________________________________________________________________________________________________________
 3. Автомат Калашникова це:

       а) індивідуальна стрілецька зброя, призначена для знищення живої сили

       противника та ураження його вогневих засобів.

       б) індивідуальна артилерійська зброя, призначена для знищення живої

 сили    противника та ураження його вогневих засобів.

       в) загальна стрілецька зброя, призначена для знищення живої сили та

вогневих   засобів.

 

ВОГНЕВА ПІДГОТОВКА

ЗАВДАННЯ №3

 1. Пронумеруйте деталі  АК в тій послідовності, в якій вони з’єднуються після неповного розбирання.

 

 

 

 

 1. Для спрямування польоту кулі служить ___________________________

 

 1. Дальність прямого пострілу з АК по фігурі, що біжить становить _____м
 2. Граната Ф-1 складається _________________________________________

______________________________________________________________.

 1. Назвіть складову частину АК.____________________________________

 

 

 

 

 

 

    Вкажіть, для чого вона призначена

 

 

 1. Зовнішня балістика вивчає :

а) рух кулі після вильоту її з каналу ствола

б) рух артилерійських набоїв, куль під час стрільби

в) рух куль в каналі ствола під дією порохових газів

 1. Які бувають періоди пострілу.

           а) після дії газів              б) попередній                     в) третій

    г)швидкості кулі                      д) перший                                  є) другий

 1.  Прикритім простором називають __________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Дальність прямого пострілу по грудній цілі (м) :

       а) 300               б) 440               в) 625         г) 550

 

 

 

ВОГНЕВА ПІДГОТОВКА

ЗАВДАННЯ №4

 1. Пронумеруйте деталі  АК в порядку від’єднання під час неповного розбирання. 

 

 

 1. Для повернення затворної рами з затвором в попереднє положення призначений ­______________________________________________
 2. Дальність зосередженого вогню з АК по повітряним цілям становить _______________ м.
 3. Запал УЗРГМ призначений для ______________________________

_________________________________________________________

 1. Назвіть складову частину АК ________________________________

 

 

 

 

Вкажіть для чого вона призначена _______________________________

____________________________________________________________

 

 1. . Автомат Калашникова це:

     а) індивідуальна стрілецька зброя, призначена для знищення живої сили 

    противника та ураження його вогневих засобів.

     б) індивідуальна артилерійська зброя, призначена для знищення живої сили 

   противника та ураження його вогневих засобів.

     в) загальна стрілецька зброя, призначена для знищення живої сили та вогневих

     засобів.

 1. Гранична дальність польоту кулі (м)

     а)1150               б) 2150                в) 3150       г) 4150

 1. Внутрішня балістика вивчає :

а) рух куль в каналі ствола під дією порохових газів

б) рух артилерійських набоїв, куль під час стрільби

в) рух кулі після вильоту її з каналу ствола

 1. Початковою швидкістю кулі називають ___________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ВОГНЕВА ПІДГОТОВКА

ЗАВДАННЯ №5

 1. Пронумеруйте деталі  АК в тій послідовності, в якій вони з’єднуються після неповного розбирання.

 

 

 1. Для досилання патрона у патронник, закривання каналу ствола, розбивання капсуля і викидання з патронника гільзи патрона призначений

 

 1. Дальність прямого пострілу з АК по фігурі, що біжить становить _____м
 2. Час горіння уповільнювача УЗРГМ становить __________сек.
 3. Назвіть складову частину АК.____________________________________

 

 

 

 

    Вкажіть, для чого вона призначена

 

 

 

 1. Балістика це:

а) наука про рух кулі в каналі ствола під дією порохових газів

б)наука про рух кулі після вильоту її з каналу ствола

в) наука про рух артилерійських набоїв, ракет, мін, бомб, куль під час стрільби

 1. Які бувають періоди пострілу.

           а) після дії газів              б) попередній             в) третій

     г)швидкості кулі                  д) перший                є) другий

 1. Вражаючий простір це ___________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Початкова швидкість залежить від __________________________________
  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

ВОГНЕВА ПІДГОТОВКА

ЗАВДАННЯ №6

 1. Пронумеруйте деталі  АК в порядку від’єднання під час неповного розбирання. 

 

 

 

 1. Для повернення затворної рами з затвором в попереднє положення призначений ­______________________________________________
 2. Дальність зосередженого вогню з АК по повітряним цілям становить _______________ м.
 3. Запал УЗРГМ призначений для ______________________________

_________________________________________________________

 1. Назвіть складову частину АК ________________________________

 

 

 

 

Вкажіть для чого вона призначена _______________________________

_____________________________________________________________

 

 1. Дальність прямого пострілу ц____________________________________
  ____________________________________________________________________________________________________________________________
 2.  Початкова швидкість кулі залежить від ___________________________
  ____________________________________________________________________________________________________________________________
 3.  Автомат Калашникова це:

     а) загальна стрілецька зброя, призначена для знищення живої сили та вогневих

     засобів.

    б) індивідуальна артилерійська зброя, призначена для знищення живої сили

    противника та ураження його вогневих засобів.

    в) індивідуальна стрілецька зброя, призначена для знищення живої сили

    противника та ураження його вогневих засобів.

         9. Кількість набоїв у магазині (шт.)

     а) 25                       б) 30                в) 35           г) 45

 

 

ВОГНЕВА ПІДГОТОВКА

ЗАВДАННЯ №7

 1. Пронумеруйте деталі  АК в тій послідовності, в якій вони з’єднуються після неповного розбирання.

 

 1. Для досилання патрона у патронник, закривання каналу ствола, розбивання капсуля і викидання з патронника гільзи патрона призначений

 

 1. Дальність прямого пострілу з АК по фігурі, що біжить становить _____м
 2. Час горіння уповільнювача УЗРГМ становить __________сек.
 3. Назвіть складову частину АК.____________________________________

 

 

 

 

    Вкажіть, для чого вона призначена

 

 

 

 1. Траєкторія це ___________________________________________________
  ________________________________________________________________________________________________________________________________
 2. Початкова швидкість залежить від _________________________________
  ________________________________________________________________________________________________________________________________
 3. Автомат Калашникова це:

а) індивідуальна артилерійська зброя, призначена для знищення живої сили противника та ураження його вогневих засобів.

б) індивідуальна стрілецька зброя, призначена для знищення живої сили противника та ураження його вогневих засобів.

в) загальна стрілецька зброя, призначена для знищення живої сили та вогневих засобів.

 1. Зовнішня балістика вивчає :

а) рух кулі після вильоту її з каналу ствола

б) рух куль в каналі ствола під дією порохових газів

в) рух артилерійських набоїв, куль під час стрільби

 

 

ВОГНЕВА ПІДГОТОВКА

ЗАВДАННЯ №8

 1. Пронумеруйте деталі  АК в тій послідовності, в якій вони з’єднуються після неповного розбирання.

 

 

 

 1. Для спрямування польоту кулі служить ___________________________

 

 1. Темп стрільби ___________________ пострхв

 

 1. Граната Ф-1 складається _________________________________________

______________________________________________________________.

 1. Назвіть складову частину АК.____________________________________

 

 

 

 

      Вкажіть, для чого вона призначена

 

 

 1. Зовнішня балістика вивчає :

а) рух кулі після вильоту її з каналу ствола

б) рух артилерійських набоїв, куль під час стрільби

в) рух куль в каналі ствола під дією порохових газів

 1. Які бувають періоди пострілу.

           а)перший                    б) попередній                         в) третій

     г)швидкості кулі              д)    після дії газів                   є) другий

 1. Прикритім простором називають___________________________________
  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 2. Гранична дальність польоту кулі (м)

     а)1150               б) 2150                в) 3150       г) 4150

 

 

 

 

ТАКТИЧНА ПІДГОТОВКА

 

ЗАВДАННЯ №1

 1. Бій це :

а) основна форма тактичних дій військ, яка є організованим і узгодженим за метою, місцем, часом ударом підрозділів, з метою знищення (розгрому) противника, відбиття його ударів та виконання інших завдань протягом короткого часу.

б) основна форма тактичних дій, де знищується противник

в) основна форма тактичних дій, де проводиться відбиття ударів противника та його вогневих засобів

 1. Бій може бути:

а) загальновійськовим  б) вогневим          в) повітряним

г) протиповітряним                 д) морським          є) загальним

 1. Основні види загальновійськового бою:

а) оборона  б) переміщення в) наступ      г) зустрічний бій

 1. Порядки загальновійськового бою:

а) бойовий б)перспективний в) перед бойовий

г) похідний           д) зосереджений        є) тактичний

 1. Різновиди вогню:

а) одиночний    б) чергами       в) залповий  

г) безперервнийд) постійний є) зосереджений

 1. Різновиди вогню за напрямком:

а) по фронту            б) по флангу          в) перехресний вогонь   

г) зосереджений    д) по цілі              є) прямою наводкою

 1. Охоплення це __________________________________________________
  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 2. Наступ це ______________________________________________________
  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 3. Відхід це ______________________________________________________
  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

ТАКТИЧНА ПІДГОТОВКА

 

ЗАВДАННЯ №2

 1. Бій це :

а) основна форма тактичних дій військ, яка є організованим і узгодженим за метою, місцем, часом ударом підрозділів, з метою знищення (розгрому) противника, відбиття його ударів та виконання інших завдань протягом короткого часу.

б) основна форма тактичних дій, де знищується противник

в) основна форма тактичних дій, де проводиться відбиття ударів противника та його вогневих засобів

 1. Бій може бути:

а) морським                  б) вогневим                    в) загальним

г) протиповітряним                 д) загальновійськовим   є) повітряним

 1. Основні види загальновійськового бою:

а) оборона  б) наступ            в) переміщення     г) зустрічний бій

 1. Порядки загальновійськового бою:

а) зосереджений  б) похідний        в) перед бойовий

г) перспективний           д)  бойовий          є) тактичний

 1. Різновиди вогню:

а) одиночний      б) безперервний       в) залповий  

г) чергами            д) постійний        є) зосереджений

 1. Різновиди вогню за напрямком:

а) по флангу            б)  по фронту      в) по цілі             

г) зосереджений    д) перехресний вогонь    є) прямою наводкою

 1. Охоплення це ___________________________________________________
  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 2. Наступ це ______________________________________________________
  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 3. Оборона це _____________________________________________________
  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

ТАКТИЧНА ПІДГОТОВКА

 

ЗАВДАННЯ №3

 1. Бій це :

а) основна форма тактичних дій військ, яка є організованим і узгодженим за метою, місцем, часом ударом підрозділів, з метою знищення (розгрому) противника, відбиття його ударів та виконання інших завдань протягом короткого часу.

б) основна форма тактичних дій, де проводиться відбиття ударів противника та його вогневих засобів

в) основна форма тактичних дій, де знищується противник

 1. Бій може бути:

а) загальновійськовим  б) вогневим          в) повітряним

г) протиповітряним                 д) морським          є) загальним

 1. Основні види загальновійськового бою:

а) оборона  б) переміщення в) наступ      г) зустрічний бій

 1. Порядки загальновійськового бою:

а) бойовий б)перспективний в) перед бойовий

г) похідний           д) зосереджений        є) тактичний

 1. Різновиди вогню:

а) одиночний      б) чергами        в) залповий  

г) безперервний д) постійний є) зосереджений

 1. Різновиди вогню за напрямком:

а) по фронту            б) по флангу          в) перехресний вогонь   

г) зосереджений    д) по цілі              є) прямою наводкою

 1. Охоплення це ___________________________________________________
  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 2. Обхід це _______________________________________________________
  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 3. Оборона це _____________________________________________________
  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

ТАКТИЧНА ПІДГОТОВКА

 

ЗАВДАННЯ №4

 1. Бій це :

а) основна форма тактичних дій, де знищується противник

б) основна форма тактичних дій, де проводиться відбиття ударів противника та його вогневих засобів

в) основна форма тактичних дій військ, яка є організованим і узгодженим за метою, місцем, часом ударом підрозділів, з метою знищення (розгрому) противника, відбиття його ударів та виконання інших завдань протягом короткого часу.

 1. Бій може бути:

а) морським                  б) вогневим          в) повітряним

г) протиповітряним      д) загальновійськовим   є) загальним

 1. Основні види загальновійськового бою:

а) зустрічний бій б) переміщення   в) наступ      г) оборона

 1. Порядки загальновійськового бою:

а) тактичний                 б) похідний        в) перед бойовий

г) перспективний д) зосереджений        є) бойовий

 1. Різновиди вогню:

а) одиночний      б) чергами        в) залповий  

г) безперервний д) постійний є) зосереджений

 1. Різновиди вогню за напрямком:

а) по фронту            б) зосереджений             в) перехресний вогонь   

г) по флангу                  д) по цілі              є) прямою наводкою

 1. Наступ  це ______________________________________________________
  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 2. Обхід це _______________________________________________________
  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 3. Оборона це _____________________________________________________
  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

ТАКТИЧНА ПІДГОТОВКА

 

ЗАВДАННЯ №5

 1. Бій це :

а) основна форма тактичних дій, де знищується противник

б) основна форма тактичних дій, де проводиться відбиття ударів противника та його вогневих засобів

в) основна форма тактичних дій військ, яка є організованим і узгодженим за метою, місцем, часом ударом підрозділів, з метою знищення (розгрому) противника, відбиття його ударів та виконання інших завдань протягом короткого часу.

 1. Бій може бути:

а) морським                  б) вогневим          в) повітряним

г) протиповітряним      д) загальновійськовим   є) загальним

 1. Основні види загальновійськового бою:

а) зустрічний бій б) переміщення   в) наступ      г) оборона

 1. Порядки загальновійськового бою:

а) зосереджений  б) бойовий в) перед бойовий

г) перспективний д) тактичний       є) похідний

 1. Різновиди вогню:

а) одиночний        б) чергами        в) залповий  

г) безперервний       д) постійний    є) зосереджений

 1. Різновиди вогню за напрямком:

а) по флангу            б)  прямою наводкою      в) перехресний вогонь   

г)по фронту                   д) по цілі                      є) зосереджений

 1. Наступ  це ______________________________________________________
  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 2. Обхід це _______________________________________________________
  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 3. Відхід це _______________________________________________________
  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

ТАКТИЧНА ПІДГОТОВКА

 

ЗАВДАННЯ №6

 1. Бій це :

а) основна форма тактичних дій, де проводиться відбиття ударів противника та його вогневих засобів

б) основна форма тактичних дій, де знищується противник

в) основна форма тактичних дій військ, яка є організованим і узгодженим за метою, місцем, часом ударом підрозділів, з метою знищення (розгрому) противника, відбиття його ударів та виконання інших завдань протягом короткого часу.

 1. Бій може бути:

а) загальновійськовим  б) вогневим          в) повітряним

г) протиповітряним                 д) морським          є) загальним

 1. Основні види загальновійськового бою:

а) оборона  б) переміщення в) наступ      г) зустрічний бій

 1. Порядки загальновійськового бою:

а) бойовий б)перспективний в) перед бойовий

г) похідний           д) зосереджений        є) тактичний

 1. Різновиди вогню:

а) одиночний      б) чергами        в) залповий  

г) безперервний д) постійний є) зосереджений

 1. Різновиди вогню за напрямком:

а) по фронту            б) по флангу          в) перехресний вогонь   

г) зосереджений    д) по цілі              є) прямою наводкою

 1. Охоплення це ___________________________________________________
  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 2. Наступ це ______________________________________________________
  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 3. Оборона це _____________________________________________________
  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

ТАКТИЧНА ПІДГОТОВКА

 

ЗАВДАННЯ №7

 1. Бій це :

а) основна форма тактичних дій військ, яка є організованим і узгодженим за метою, місцем, часом ударом підрозділів, з метою знищення (розгрому) противника, відбиття його ударів та виконання інших завдань протягом короткого часу.

б) основна форма тактичних дій, де проводиться відбиття ударів противника та його вогневих засобів

в) основна форма тактичних дій, де знищується противник

 1. Бій може бути:

а) загальновійськовим  б) вогневим          в) повітряним

г) протиповітряним                 д) морським          є) загальним

 1. Основні види загальновійськового бою:

а) оборона  б) переміщення в) наступ      г) зустрічний бій

 1. Порядки загальновійськового бою:

а) бойовий б)перспективний в) перед бойовий

г) похідний           д) зосереджений        є) тактичний

 1. Різновиди вогню:

а) одиночний      б) чергами        в) залповий  

г) безперервний д) постійний є) зосереджений

 1. Різновиди вогню за напрямком:

а) по фронту            б) по флангу          в) перехресний вогонь   

г) зосереджений    д) по цілі              є) прямою наводкою

 1. Відхід це _______________________________________________________
  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 2. Обхід це _______________________________________________________
  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 3. Наступ це ______________________________________________________
  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

ТАКТИЧНА ПІДГОТОВКА

 

ЗАВДАННЯ №8

 1. Бій це :

а) основна форма тактичних дій, де знищується противник

б) основна форма тактичних дій військ, яка є організованим і узгодженим за метою, місцем, часом ударом підрозділів, з метою знищення (розгрому) противника, відбиття його ударів та виконання інших завдань протягом короткого часу.

в) основна форма тактичних дій, де проводиться відбиття ударів противника та його вогневих засобів

 1. Бій може бути:

а) морським                  б) вогневим                    в) загальним

г) протиповітряним                 д) загальновійськовим   є) повітряним

 1. Основні види загальновійськового бою:

а) оборона  б) наступ            в) переміщення     г) зустрічний бій

 1. Порядки загальновійськового бою:

а) зосереджений  б) похідний        в) перспективний

г) перед бойовий д)  бойовий          є) тактичний

 1. Різновиди вогню:

а) одиночний      б) безперервний       в) залповий  

г) чергами            д) постійний        є) зосереджений

 1. Різновиди вогню за напрямком:

а) по флангу             б) перехресний вогонь      в) по цілі             

г) зосереджений     д) по фронту                є) прямою наводкою

 1. Відхід це _______________________________________________________
  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 2. Наступ це ______________________________________________________
  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 3. Оборона це _____________________________________________________
  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

ЦИВІЛЬНА ОБОРОНА

 

ЗАВДАННЯ №1

 1. Начальником цивільної оборони навчального закладу є

а)один із заступників директора    б) викладач предмета «Захист Вітчизни»

в) директор                г) особа призначена начальником управління освіти

 1. Охарактеризуйте хлор (СДОР).

Газ - ____________________ кольору з __________________ запахом, у воді ____________________, _______________________ за повітря, потрапивши в атмосферу ___________________________________.

 1. До стихійного лиха відносять:___________________________________
  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 2. Ядерна зброя призначена:

а) для масового знищення людей

б) для поодинокого знищення людей та руйнування адміністративних або промислових об’єктів, споруд, техніки

в) для масового ураження людей, знищення або руйнування адміністративних або промислових об’єктів, споруд, техніки

 1. Отруйні речовини нервово-паралітичної дії _______________________

_____________________________________________________________

 1. Засоби захисту органів дихання _________________________________
  __________________________________________________________________________________________________________________________
 2. Ватно-марлева пов’язка складається з ____________________________
  _____________________________________________________________
 3. Ваші дії по сигналу «УВАГА ВСІМ» (завивання сирени, переривчасті гудки підприємств ) ___________________________________________
  __________________________________________________________________________________________________________________________
 4. Як проводиться повна санітарна обробка _________________________
  __________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

ЦИВІЛЬНА ОБОРОНА

 

ЗАВДАННЯ №2

 1. Надзвичайні ситуації це:

а) події, які сприяють знищенню матеріальних цінностей

б) події, під час яких відбувається порушення нормальних умов життя і діяльності людей

в) події, які заподіяли економічним збиткам

 1. Охарактеризуйте аміак (СДОР).

Газ - ____________________ кольору з __________________ запахом, у воді ____________________, _______________________ за повітря, потрапивши в атмосферу ___________________________________.

 1. Ядерною зброєю називається:

а) зброя, енергія для виражальної дії якої, виділяється при ядерних реакціях поділу або синтезу ядерного палива.

б) зброя, яка при хімічних реакціях знищує людей

в) зброя, яка знищує людей

 1. До стихійного лиха відносять:___________________________________
  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 2. Отруйні речовини шкірнонаривні _______________________________

_____________________________________________________________

 1. Засоби захисту шкіри __________________________________________
  __________________________________________________________________________________________________________________________
 2. Респіратор складається з  ______________________________________
  _____________________________________________________________
 3. Як проводиться часткова санітарна обробка _______________________
  _____________________________________________________________
 4. Ваші дії по сигналу «УВАГА ВСІМ» (завивання сирени, переривчасті гудки підприємств )___________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

ЦИВІЛЬНА ОБОРОНА

 

ЗАВДАННЯ №3

 1. Сили цивільної оборони складають

а) війська ЦО, спеціалізовані і не воєнізовані формування, військовозобов’язані

б) медичні загони, протипожежні сили, війська ЦО, війська протиповітряної оборони

в) штаби ЦО, війська ЦО, неформальні формування, спеціальні сили

г) резерви ЦО, війська ЦО, сили швидкого реагування, спеціальні загони

д) сухопутні війська, резерви ЦО, невійськові сили, штаби ЦО

 1. Охарактеризуйте двоокис сірки (СДОР).

Газ - ____________________ кольору з __________________ запахом, у воді ____________________, _______________________ за повітря.

 1. Уражальні чинники ядерного вибуху ____________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

 1. До стихійного лиха відносять:___________________________________
  ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 2. Отруйні речовини загально-отруйної дії __________________________
  _____________________________________________________________
 3. Засоби захисту органів дихання _________________________________
  __________________________________________________________________________________________________________________________
 4. Протигаз складається з ________________________________________
  _____________________________________________________________
 5. Ваші дії по сигналу «УВАГА ВСІМ» (завивання сирени, переривчасті гудки підприємств ) __________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Як проводиться часткова санітарна обробка _______________________
  __________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

ЦИВІЛЬНА ОБОРОНА

 

ЗАВДАННЯ №4

 1. Надзвичайні ситуації це:

а) події, які сприяють знищенню матеріальних цінностей

б) події, під час яких відбувається порушення нормальних умов життя і діяльності людей

в) події, які заподіяли економічним збиткам

 1. Охарактеризуйте сірководень (СДОР).

Газ - ____________________ кольору з __________________ запахом, у воді ____________________, _______________________ за повітря.

 1. Ударна хвиля це _____________________________________________
  __________________________________________________________________________________________________________________________
 2. До стихійного лиха відносять:___________________________________
  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 3. Отруйні речовини задушливі ___________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Медичні засоби індивідуального захисту _________________________
  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 2. Загальновійськовий комплект складається з _______________________
  __________________________________________________________________________________________________________________________
 3. Як проводиться повна санітарна обробка__________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Ваші дії по сигналу «УВАГА ВСІМ» (завивання сирени, переривчасті гудки підприємств )___________________________________________
  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

ЦИВІЛЬНА ОБОРОНА

 

ЗАВДАННЯ №5

 1. Цивільна оборона – це державна система органів управління, сил і засобів, що створюються для:

а) захисту війська від ударів противника

б) захисту населення від ударів противника

в) організації і забезпечення захисту населення від наслідків надзвичайних ситуацій

г) завдання противнику авіа ударів, стихійних лих і аварій та катастроф, а також ударів зброї масового ураження

д) захисту населення від аварії на атомній електростанції

 1. Охарактеризуйте акрилонітрил (СДОР).

Газ - ____________________ кольору з __________________ запахом, у воді ____________________, _______________________ за повітря.

 1. Світове випромінювання це ____________________________________
  __________________________________________________________________________________________________________________________
 2. До стихійного лиха відносять:___________________________________
  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 3. Отруйні речовини психохімічні _________________________________

_____________________________________________________________

 1. Засоби захисту шкіри__________________________________________
  __________________________________________________________________________________________________________________________
 2. Легкий захисний костюм Л-1 складається з _______________________
  __________________________________________________________________________________________________________________________
 3. Ваші дії по сигналу «УВАГА ВСІМ» (завивання сирени, переривчасті гудки підприємств )___________________________________________
  __________________________________________________________________________________________________________________________
 4. Як проводиться часткова санітарна обробка_______________________
  __________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

ЦИВІЛЬНА ОБОРОНА

 

ЗАВДАННЯ № 6

 1. Надзвичайні ситуації це:

а) події, які сприяють знищенню матеріальних цінностей

б) події, під час яких відбувається порушення нормальних умов життя і діяльності людей

в) події, які заподіяли економічним збиткам

 1. Охарактеризуйте синильна кислота (СДОР).

Газ - ____________________ кольору з __________________ запахом, у воді ____________________.

 1. Електромагнітний імпульс це ___________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

 1. До стихійного лиха відносять:___________________________________
  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 2. Отруйні речовини подразнювальні ______________________________

_____________________________________________________________

 1. Медичні засоби індивідуального захисту__________________________
  __________________________________________________________________________________________________________________________
 2. Аптечка індивідуальна складається з _____________________________
  __________________________________________________________________________________________________________________________
 3. Як проводиться повна санітарна обробка__________________________
  __________________________________________________________________________________________________________________________
 4. Ваші дії по сигналу «УВАГА ВСІМ» (завивання сирени, переривчасті гудки підприємств )___________________________________________
  ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

ЦИВІЛЬНА ОБОРОНА

 

ЗАВДАННЯ №7

 1. Начальником цивільної оборони навчального закладу є

а)один із заступників директора    б) викладач предмета «Захист Вітчизни»

в) директор                г) особа призначена начальником управління освіти

 1. Охарактеризуйте фосген (СДОР).

Газ - ____________________ кольору з __________________ запахом, у воді ____________________, _______________________ за повітря.

 1. Проникаюча радіація _________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

 1. До стихійного лиха відносять:___________________________________
  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 2. Біологічні засоби з класу бактерій _______________________________
  _____________________________________________________________
 3. Засоби захисту органів дихання_________________________________
  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 4. Пакет перев’язувальний індивідуальний складається з ______________
  __________________________________________________________________________________________________________________________
 5. Ваші дії по сигналу «УВАГА ВСІМ» (завивання сирени, переривчасті гудки підприємств )___________________________________________
  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 6. Як проводиться повна санітарна обробка__________________________
  __________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

ЦИВІЛЬНА ОБОРОНА

 

ЗАВДАННЯ №8

 1. Надзвичайні ситуації це:

а) події, які сприяють знищенню матеріальних цінностей

б) події, під час яких відбувається порушення нормальних умов життя і діяльності людей

в) події, які заподіяли економічним збиткам

 1. Охарактеризуйте бензол (СДОР).

Газ - ____________________ кольору з __________________ запахом, у воді ____________________, _______________________ за повітря.

 1. Електромагнітний імпульс це ___________________________________
  __________________________________________________________________________________________________________________________
 2. До стихійного лиха відносять:___________________________________
  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 3. Біологічні засоби з класу вірусів ________________________________

_____________________________________________________________

 1. Засоби захисту шкіри__________________________________________
  __________________________________________________________________________________________________________________________
 2. Загальновійськовий комплект складається з_______________________
  __________________________________________________________________________________________________________________________
 3. Як проводиться часткова санітарна обробка_______________________
  __________________________________________________________________________________________________________________________
 4. Ваші дії по сигналу «УВАГА ВСІМ» (завивання сирени, переривчасті гудки підприємств )___________________________________________
  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ НА ЗАХИСТІ ВІТЧИЗНИ

ЗАВДАННЯ № 1

 1. Збройні сили України це -

a)     військове формування, що створене для оборони держави, захисту її суверенітету, територіальної цілісності й недоторканості

б) цивільне формування, що створено для захисту людей від надзвичайних       ситуацій

в) озброєне формування, що створено для захисту людей в середині держави

 1. Чи можуть використовуватись ЗСУ для обмеження прав і свобод громадян з метою повалення конституційного строю чи усунення або перешкоджанню діяльності органів влади.

       а) так                        б) ні

 1. Види ЗСУ:

а) сухопутні війська   б)  танкові війська    в)  повітряні сили 

г) корабельні військад) військово-морські сили   є)артилерійські війська    ж) війська, які мають літаки

 1. Вкажіть види військових служб, які проходять при виконанні загального військового обов’язку____________________________________________

_______________________________________________________________

 1. Військова присяга це ____________________________________________

_______________________________________________________________

 1. Бойовий прапор є _______________________________________________

_______________________________________________________________

 1. Коли в Україні відзначається день Збройних Сил України

а) 23 лютого  б) 6 грудня                в) 8 березня          

 1. В якому році був сформований  легіон Українських січових стрільців

      а)1913      б) 1914       в) 1915       г) 1916         д) 1917      є) 1918

 1. Час визволення від окупантів України

      а) жовтень 1944      б) травень 1945       в) вересень 1944 

      г) лютий 1945         д) червень 1942       є)  жовтень 1943

10. Назвіть прізвища командирів партизанських об’єднань_______________

______________________________________________________________________________________________________________________________

11. Що відноситься до Української Державної символіки_________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

12. Основна мета міжнародного співробітництва ЗСУ полягає у : __________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ НА ЗАХИСТІ ВІТЧИЗНИ

ЗАВДАННЯ № 2

 1. Збройні сили України це -

а)військове формування, що створене для оборони держави, захисту її суверенітету, територіальної цілісності й недоторканості

б) цивільне формування, що створено для захисту людей від надзвичайних       ситуацій

в) озброєне формування, що створено для захисту людей в середині держави

 1. Чи можуть використовуватись ЗСУ для обмеження прав і свобод громадян з метою повалення конституційного строю чи усунення або перешкоджанню діяльності органів влади.

       а) так                        б) ні

 1. Види ЗСУ:

а) сухопутні війська   б)  танкові війська    в) корабельні війська

 г) повітряні силид) артилерійські війська    є) військово-морські сили    ж) війська, які мають літаки

 1. Вкажіть види військових служб, які проходять при виконанні загального військового обов’язку___________________________________________

_______________________________________________________________

 1. Військова присяга це ____________________________________________

_______________________________________________________________

 1. Бойовий прапор є _______________________________________________

_______________________________________________________________

 1. Коли в Україні відзначається день Збройних Сил України

      а) 24 серпня              б) 6 грудня                     в) 8 березня          

 1. В якому році був сформований  легіон Українських січових стрільців

      а)1914      б) 1913       в) 1915       г) 1917         д) 1916      є) 1918

 1. Час визволення від окупантів України

      а) червень 1942       б) травень 1945       в) лютий 1945         

      г) вересень 1944     д) жовтень 1944       є)  жовтень 1943

10. Назвіть прізвища командирів партизанських об’єднань________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

11. Що відноситься до Української Державної символіки_________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

12. Основна мета міжнародного співробітництва ЗСУ полягає у : __________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ НА ЗАХИСТІ ВІТЧИЗНИ

ЗАВДАННЯ № 3

 1. Збройні сили України це -

а) озброєне формування, що створено для захисту людей в середині держави

б) цивільне формування, що створено для захисту людей від надзвичайних       ситуацій

в) військове формування, що створене для оборони держави, захисту її суверенітету, територіальної цілісності й недоторканості

 1. Чи можуть використовуватись ЗСУ для обмеження прав і свобод громадян з метою повалення конституційного строю чи усунення або перешкоджанню діяльності органів влади.

       а) так                        б) ні

 1. Види ЗСУ:

а) танкові війська    б) сухопутні війська   в) корабельні війська

 г) повітряні сили д) військово-морські сили    є) артилерійські війська    ж) війська, які мають літаки

 1. Вкажіть види військових служб, які проходять при виконанні загального військового обов’язку____________________________________________

_______________________________________________________________

 1. Військова присяга це _____________________________________________

_______________________________________________________________

 1. Бойовий прапор є _______________________________________________

_______________________________________________________________

 1. Коли в Україні відзначається день Збройних Сил України

      а) 6 грудня                          б) 28 квітня                     в) 8 березня    

 1. В якому році був сформований  легіон Українських січових стрільців

      а)1918      б) 1917       в) 1915       г) 1913         д) 1916      є) 1914

 1. Час визволення від окупантів України

      а) червень 1942       б) жовтень 1944       в) вересень 1944    

      г) лютий 1945         д) травень 1945       є)  жовтень 1943

10. Назвіть прізвища командирів партизанських об’єднань_______________

______________________________________________________________________________________________________________________________

11. Що відноситься до Української Державної символіки_________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

12. Основна мета міжнародного співробітництва ЗСУ полягає у : __________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ НА ЗАХИСТІ ВІТЧИЗНИ

ЗАВДАННЯ № 4

 1. Збройні сили України це -

а) цивільне формування, що створено для захисту людей від надзвичайних       ситуацій

б) озброєне формування, що створено для захисту людей в середині держави

в) військове формування, що створене для оборони держави, захисту її суверенітету, територіальної цілісності й недоторканості

 1. Чи можуть використовуватись ЗСУ для обмеження прав і свобод громадян з метою повалення конституційного строю чи усунення або перешкоджанню діяльності органів влади.

       а) так                        б) ні

 1. Види ЗСУ:

а) сухопутні війська   б) танкові війська    в) корабельні війська

 г) повітряні силид) війська, які мають літаки є) артилерійські війська    ж) військово-морські сили   

 1. Вкажіть види військових служб, які проходять при виконанні загального військового обов’язку____________________________________________

_______________________________________________________________

 1. Військова присяга це ____________________________________________

_______________________________________________________________

 1. Бойовий прапор є _______________________________________________

_______________________________________________________________

 1. Коли в Україні відзначається день Збройних Сил України

      а) 24 серпня              б) 28 червня                 в) 6 грудня  

 1. В якому році був сформований  легіон Українських січових стрільців

      а)1918      б) 1916       в) 1914       г) 1913         д) 1917      є) 1915

 1. Час визволення від окупантів України

      а) жовтень 1943      б) жовтень 1944       в) травень 1945      

      г) лютий 1945         д) вересень 1944       є) червень 1942      

10. Назвіть прізвища командирів партизанських об’єднань________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

11. Що відноситься до Української Державної символіки_________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

12. Основна мета міжнародного співробітництва ЗСУ полягає у : __________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ НА ЗАХИСТІ ВІТЧИЗНИ

ЗАВДАННЯ № 5

 1. Збройні сили України це -

а) військове формування, що створене для оборони держави, захисту її суверенітету, територіальної цілісності й недоторканості

б) озброєне формування, що створено для захисту людей в середині держави

в) цивільне формування, що створено для захисту людей від надзвичайних       ситуацій

 1. Чи можуть використовуватись ЗСУ для обмеження прав і свобод громадян з метою повалення конституційного строю чи усунення або перешкоджанню діяльності органів влади.

       а) так                        б) ні

 1. Види ЗСУ:

а)корабельні війська  б)танкові війська    в)артилерійські війська  

 г) повітряні сили   д) війська, які мають літаки є) сухопутні війська  

ж) військово-морські сили   

 1. Вкажіть види військових служб, які проходять при виконанні загального військового обов’язку____________________________________________

_______________________________________________________________

 1. Військова присяга це _____________________________________________

_______________________________________________________________

 1. Бойовий прапор є ________________________________________________

_______________________________________________________________

 1. Коли в Україні відзначається день Збройних Сил України

      а) 28 квітня                     б) 8 березня               в) 6 грудня                

 1. В якому році був сформований  легіон Українських січових стрільців

      а)1913      б) 1915       в) 1914       г) 1918         д) 1917      є) 1916

 1. Час визволення від окупантів України

      а) жовтень 1944        б) жовтень 1943       в) червень 1942      

      г) лютий 1945           д) вересень 1944       є) травень 1945      

10. Назвіть прізвища командирів партизанських об’єднань________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

11. Що відноситься до Української Державної символіки_________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

12. Основна мета міжнародного співробітництва ЗСУ полягає у : __________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ НА ЗАХИСТІ ВІТЧИЗНИ

ЗАВДАННЯ № 6

 1. Збройні сили України це -

а)військове формування, що створене для оборони держави, захисту її суверенітету, територіальної цілісності й недоторканості

б) цивільне формування, що створено для захисту людей від надзвичайних       ситуацій

в) озброєне формування, що створено для захисту людей в середині держави

 1. Чи можуть використовуватись ЗСУ для обмеження прав і свобод громадян з метою повалення конституційного строю чи усунення або перешкоджанню діяльності органів влади.

       а) так                        б) ні

 1. Види ЗСУ:

а) сухопутні війська   б)  танкові війська    в) корабельні війська

 г) повітряні сили д) артилерійські війська    є) військово-морські сили    ж) війська, які мають літаки

 1. Вкажіть види військових служб, які проходять при виконанні загального військового обов’язку____________________________________________

_______________________________________________________________

 1. Військова присяга це ____________________________________________

_______________________________________________________________

 1. Бойовий прапор є _______________________________________________

_______________________________________________________________

 1. Коли в Україні відзначається день Збройних Сил України

      а) 24 серпня              б) 6 грудня                  в) 23 лютого      

 1. В якому році був сформований  легіон Українських січових стрільців

      а)1914      б) 1913       в) 1915       г) 1917         д) 1916      є) 1918

 1. Час визволення від окупантів України

      а) червень 1942       б) травень 1945       в) лютий 1945        

      г) вересень 1944     д) жовтень 1944       є)  жовтень 1943

10. Назвіть прізвища командирів партизанських об’єднань_______________

______________________________________________________________________________________________________________________________

11. Що відноситься до Української Державної символіки_________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

12. Основна мета міжнародного співробітництва ЗСУ полягає у : __________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ НА ЗАХИСТІ ВІТЧИЗНИ

ЗАВДАННЯ № 7

 1. Збройні сили України це -

а) озброєне формування, що створено для захисту людей в середині держави

б) цивільне формування, що створено для захисту людей від надзвичайних       ситуацій

в) військове формування, що створене для оборони держави, захисту її суверенітету, територіальної цілісності й недоторканості

 1. Чи можуть використовуватись ЗСУ для обмеження прав і свобод громадян з метою повалення конституційного строю чи усунення або перешкоджанню діяльності органів влади.

       а) так                        б) ні

 1. Види ЗСУ:

а) танкові війська    б) сухопутні війська   в) корабельні війська 

г) повітряні сили д) військово-морські сили    є) артилерійські війська    ж) війська, які мають літаки

 1. Вкажіть види військових служб, які проходять при виконанні загального військового обов’язку___________________________________________

_______________________________________________________________

 1. Військова присяга це _____________________________________________

_______________________________________________________________

 1. Бойовий прапор є ________________________________________________

_______________________________________________________________

 1. Коли в Україні відзначається день Збройних Сил України

      а) 6 грудня                б) 28 квітня                     в) 8 березня    

 1. В якому році був сформований  легіон Українських січових стрільців

      а)1918      б) 1917       в) 1915       г) 1913         д) 1916      є) 1914

 1. Час визволення від окупантів України

      а) червень 1942       б) жовтень 1944       в) вересень 1944    

      г) лютий 1945         д) травень 1945       є)  жовтень 1943

10. Назвіть прізвища командирів партизанських об’єднань________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

11. Що відноситься до Української Державної символіки_________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

12. Основна мета міжнародного співробітництва ЗСУ полягає у : __________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ НА ЗАХИСТІ ВІТЧИЗНИ

ЗАВДАННЯ № 8

 1. Збройні сили України це -

а) цивільне формування, що створено для захисту людей від надзвичайних       ситуацій

б) озброєне формування, що створено для захисту людей в середині держави

в) військове формування, що створене для оборони держави, захисту її суверенітету, територіальної цілісності й недоторканості

 1. Чи можуть використовуватись ЗСУ для обмеження прав і свобод громадян з метою повалення конституційного строю чи усунення або перешкоджанню діяльності органів влади.

       а) так                        б) ні

 1. Види ЗСУ:

а) сухопутні війська   б) танкові війська    в) корабельні війська 

г) повітряні силид) війська, які мають літаки є) артилерійські війська    ж) військово-морські сили   

 1. Вкажіть види військових служб, які проходять при виконанні загального військового обов’язку____________________________________________

_______________________________________________________________

 1. Військова присяга це _____________________________________________

_______________________________________________________________

 1. Бойовий прапор є _______________________________________________

_______________________________________________________________

 1. Коли в Україні відзначається день Збройних Сил України

      а) 24 серпня              б) 28 червня                 в) 6 грудня               

 1. В якому році був сформований  легіон Українських січових стрільців

      а)1918      б) 1916       в) 1914       г) 1913         д) 1917      є) 1915

 1. Час визволення від окупантів України

      а) жовтень 1943      б) жовтень 1944       в) травень 1945      

      г) лютий 1945         д) вересень 1944       є) червень 1942      

10. Назвіть прізвища командирів партизанських об’єднань________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

11. Що відноситься до Української Державної символіки_________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

12. Основна мета міжнародного співробітництва ЗСУ полягає у : __________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

МІЖНАРОДНЕ ГУМАНІТАРНЕ ПРАВО

ЗАВДАННЯ № 1

 1. Що таке міжнародне гуманітарне право:

а) це сукупність міжнародних юридичних принципів і норм, які застосовують під час міжнародних конфліктів

б) це сукупність міжнародних юридичних принципів і норм, які застосовують під час внутрішніх збройних конфліктів

в) це сукупність міжнародних юридичних принципів і норм, які забороняють ведення будь-яких збройних конфліктів, і встановлюють відповідальність держав (осіб) за їх розв’язання

г) це сукупність міжнародних принципів і норм, які встановлюють всі можливі причини розв’язання збройних конфліктів

 1. Комбатант це –

а) особа, яка не входить до складу ЗС і не бере участь у боях – цивільне населення

б)особа, що безпосередньо бере участь в бойових діях зі зброєю у руках у складі ЗС

в) командир батальйону медичної служби в зоні бойових дій, де можлива велика кількість жертв

 1. Які із вказаних категорій належать до «не комбатантів»

а) жінки та діти   б) психічно хворі люди  в) медичний персонал ЗС

г) духовний персонал                 д) розвідники і шпигуни

 1. Війна це -

а) такі взаємовідносини держав, за яких між ними ведуться воєнні дії та повністю припиняються усі правовідносини мирного часу

б) такі взаємовідносини держав, за яких між ними ведуться воєнні дії та не припиняються усі правовідносини мирного часу

в) такі взаємовідносини держав, за яких між ними ведуться воєнні дії та частково припиняються усі правовідносини мирного часу

 1. Найманець це –

а) злочинець          б) комбатант            в) не комбатант

 1. Партизан це –

а) злочинець          б) комбатант            в) не комбатант

 1. Військовий розвідник (коли діє в своїх військових одностроях) це –

а) злочинець          б) комбатант            в) не комбатант

 1. Коли припиняється стан війни між державами

а) перемир’я                                       б) капітуляція  

в) мирна угода між сторонами         г) двостороння декларація

 1. Парламентер, це особа яка 

а) воює зі зброєю в руках         б) є військовополоненою

в) не доторкана і гарантована її безпека     г) не має зброї

 

МІЖНАРОДНЕ ГУМАНІТАРНЕ ПРАВО

ЗАВДАННЯ № 2

 1. Що таке міжнародне гуманітарне право:

а) це сукупність міжнародних юридичних принципів і норм, які застосовують під час внутрішніх збройних конфліктів

б) це сукупність міжнародних юридичних принципів і норм, які застосовують під час міжнародних конфліктів

в) це сукупність міжнародних юридичних принципів і норм, які забороняють ведення будь-яких збройних конфліктів, і встановлюють відповідальність держав (осіб) за їх розв’язання

г) це сукупність міжнародних принципів і норм, які встановлюють всі можливі причини розв’язання збройних конфліктів

 1. Комбатант це –

а) командир батальйону медичної служби в зоні бойових дій, де можлива велика кількість жертв

б)особа, що безпосередньо бере участь в бойових діях зі зброєю у руках у складі ЗС

в) особа, яка не входить до складу ЗС і не бере участь у боях – цивільне населення

 1. Які із вказаних категорій належать до «не комбатантів»

а) духовний персонал             б) розвідники і шпигуни       в) медичний персонал ЗС

г) жінки та діти      д) психічно хворі люди        

 1. Війна це -

а) такі взаємовідносини держав, за яких між ними ведуться воєнні дії та не припиняються усі правовідносини мирного часу

б) такі взаємовідносини держав, за яких між ними ведуться воєнні дії та повністю припиняються усі правовідносини мирного часу

в) такі взаємовідносини держав, за яких між ними ведуться воєнні дії та частково припиняються усі правовідносини мирного часу

 1. Найманець це –

а) комбатант         б)злочинець        в) не комбатант

 1. Партизан це –

а) злочинець          б) комбатант            в) не комбатант

 1. Військовий розвідник (коли діє в своїх військових одностроях) це –

а) не комбатант         б) комбатант            в) злочинець

 1. Коли припиняється стан війни між державами

а) перемир’я                                       б) капітуляція  

в) двостороння декларація       г) мирна угода між сторонами        

 1. Парламентер, це особа яка 

а) воює зі зброєю в руках         б) не доторкана і гарантована її безпека    

в) є військовополоненоюг) не має зброї

 

МІЖНАРОДНЕ ГУМАНІТАРНЕ ПРАВО

ЗАВДАННЯ № 3

 1. Що таке міжнародне гуманітарне право:

а) це сукупність міжнародних юридичних принципів і норм, які застосовують під час внутрішніх збройних конфліктів

б) це сукупність міжнародних юридичних принципів і норм, які застосовують під час міжнародних конфліктів

в) це сукупність міжнародних принципів і норм, які встановлюють всі можливі причини розв’язання збройних конфліктів

г) це сукупність міжнародних юридичних принципів і норм, які забороняють ведення будь-яких збройних конфліктів, і встановлюють відповідальність держав (осіб) за їх розв’язання

 1. Комбатант це –

а) особа, яка не входить до складу ЗС і не бере участь у боях – цивільне населення

б)особа, що безпосередньо бере участь в бойових діях зі зброєю у руках у складі ЗС

в) командир батальйону медичної служби в зоні бойових дій, де можлива велика кількість жертв

 1. Які із вказаних категорій належать до «не комбатантів»

а) психічно хворі люди         б) розвідники і шпигуни       в) медичний персонал ЗС

г) жінки та діти      д) духовний персонал            

 1. Війна це -

а) такі взаємовідносини держав, за яких між ними ведуться воєнні дії та не припиняються усі правовідносини мирного часу

б) такі взаємовідносини держав, за яких між ними ведуться воєнні дії та повністю припиняються усі правовідносини мирного часу

в) такі взаємовідносини держав, за яких між ними ведуться воєнні дії та частково припиняються усі правовідносини мирного часу

 1. Найманець це –

а) комбатант         б) не комбатант       в) злочинець

 1. Партизан це –

а) не комбатант        б) комбатант            в) злочинець

 1. Військовий розвідник (коли діє в своїх військових одностроях) це –

а) не комбатант         б) комбатант            в) злочинець

 1. Коли припиняється стан війни між державами

а) мирна угода між сторонами         б) капітуляція  

в) двостороння декларація                г) перемир’я

 1. Парламентер, це особа яка 

а) не має зброї                            б) не доторкана і гарантована її безпека    

в) є військовополоненою          г) воює зі зброєю в руках        

 

МІЖНАРОДНЕ ГУМАНІТАРНЕ ПРАВО

ЗАВДАННЯ № 4

 1. Що таке міжнародне гуманітарне право:

а) це сукупність міжнародних юридичних принципів і норм, які застосовують під час міжнародних конфліктів

б) це сукупність міжнародних юридичних принципів і норм, які застосовують під час внутрішніх збройних конфліктів

в) це сукупність міжнародних юридичних принципів і норм, які забороняють ведення будь-яких збройних конфліктів, і встановлюють відповідальність держав (осіб) за їх розв’язання

г) це сукупність міжнародних принципів і норм, які встановлюють всі можливі причини розв’язання збройних конфліктів

 1. Комбатант це –

а) особа, яка не входить до складу ЗС і не бере участь у боях – цивільне населення

б)особа, що безпосередньо бере участь в бойових діях зі зброєю у руках у складі ЗС

в) командир батальйону медичної служби в зоні бойових дій, де можлива велика кількість жертв

 1. Які із вказаних категорій належать до «не комбатантів»

а) медичний персонал ЗС    б) психічно хворі люди         в) жінки та діти     

г) духовний персонал                 д) розвідники і шпигуни

 1. Війна це -

а) такі взаємовідносини держав, за яких між ними ведуться воєнні дії та повністю припиняються усі правовідносини мирного часу

б) такі взаємовідносини держав, за яких між ними ведуться воєнні дії та не припиняються усі правовідносини мирного часу

в) такі взаємовідносини держав, за яких між ними ведуться воєнні дії та частково припиняються усі правовідносини мирного часу

 1. Найманець це –

а) злочинець          б) комбатант            в) не комбатант

 1. Партизан це –

а) злочинець          б) комбатант            в) не комбатант

 1. Військовий розвідник (коли діє в своїх військових одностроях) це –

а) злочинець          б) комбатант            в) не комбатант

 1. Коли припиняється стан війни між державами

а) перемир’я                                       б) капітуляція  

в) мирна угода між сторонами         г) двостороння декларація

 1. Парламентер, це особа яка 

а) воює зі зброєю в руках         б) є військовополоненою

в) не доторкана і гарантована її безпека     г) не має зброї

 

МІЖНАРОДНЕ ГУМАНІТАРНЕ ПРАВО

ЗАВДАННЯ № 5

 1. Що таке міжнародне гуманітарне право:

а) це сукупність міжнародних юридичних принципів і норм, які застосовують під час внутрішніх збройних конфліктів

б) це сукупність міжнародних юридичних принципів і норм, які застосовують під час міжнародних конфліктів

в) це сукупність міжнародних юридичних принципів і норм, які забороняють ведення будь-яких збройних конфліктів, і встановлюють відповідальність держав (осіб) за їх розв’язання

г) це сукупність міжнародних принципів і норм, які встановлюють всі можливі причини розв’язання збройних конфліктів

 1. Комбатант це –

а) командир батальйону медичної служби в зоні бойових дій, де можлива велика кількість жертв

б)особа, що безпосередньо бере участь в бойових діях зі зброєю у руках у складі ЗС

в) особа, яка не входить до складу ЗС і не бере участь у боях – цивільне населення

 1. Які із вказаних категорій належать до «не комбатантів»

а) духовний персонал             б) розвідники і шпигуни       в) медичний персонал ЗС

г) жінки та діти      д) психічно хворі люди        

 1. Війна це -

а) такі взаємовідносини держав, за яких між ними ведуться воєнні дії та не припиняються усі правовідносини мирного часу

б) такі взаємовідносини держав, за яких між ними ведуться воєнні дії та повністю припиняються усі правовідносини мирного часу

в) такі взаємовідносини держав, за яких між ними ведуться воєнні дії та частково припиняються усі правовідносини мирного часу

 1. Найманець це –

а) комбатант         б)злочинець        в) не комбатант

 1. Партизан це –

а) злочинець          б) комбатант            в) не комбатант

 1. Військовий розвідник (коли діє в своїх військових одностроях) це –

а) не комбатант         б) комбатант            в) злочинець

 1. Коли припиняється стан війни між державами

а) перемир’я                                       б) капітуляція  

в) двостороння декларація       г) мирна угода між сторонами        

 1. Парламентер, це особа яка 

а) воює зі зброєю в руках         б) не доторкана і гарантована її безпека    

в) є військовополоненою          г) не має зброї

 

МІЖНАРОДНЕ ГУМАНІТАРНЕ ПРАВО

ЗАВДАННЯ № 6

 1. Що таке міжнародне гуманітарне право:

а) це сукупність міжнародних юридичних принципів і норм, які застосовують під час внутрішніх збройних конфліктів

б) це сукупність міжнародних юридичних принципів і норм, які застосовують під час міжнародних конфліктів

в) це сукупність міжнародних принципів і норм, які встановлюють всі можливі причини розв’язання збройних конфліктів

г) це сукупність міжнародних юридичних принципів і норм, які забороняють ведення будь-яких збройних конфліктів, і встановлюють відповідальність держав (осіб) за їх розв’язання

 1. Комбатант це –

а) особа, яка не входить до складу ЗС і не бере участь у боях – цивільне населення

б)особа, що безпосередньо бере участь в бойових діях зі зброєю у руках у складі ЗС

в) командир батальйону медичної служби в зоні бойових дій, де можлива велика кількість жертв

 1. Які із вказаних категорій належать до «не комбатантів»

а) психічно хворі люди         б) розвідники і шпигуни       в) медичний персонал ЗС

г) жінки та діти      д) духовний персонал            

 1. Війна це -

а) такі взаємовідносини держав, за яких між ними ведуться воєнні дії та не припиняються усі правовідносини мирного часу

б) такі взаємовідносини держав, за яких між ними ведуться воєнні дії та повністю припиняються усі правовідносини мирного часу

в) такі взаємовідносини держав, за яких між ними ведуться воєнні дії та частково припиняються усі правовідносини мирного часу

 1. Найманець це –

а) комбатант         б) не комбатант       в) злочинець

 1. Партизан це –

а) не комбатант        б) комбатант            в) злочинець

 1. Військовий розвідник (коли діє в своїх військових одностроях) це –

а) не комбатант         б) комбатант            в) злочинець

 1. Коли припиняється стан війни між державами

а) мирна угода між сторонами         б) капітуляція  

в) двостороння декларація                г) перемир’я

 1. Парламентер, це особа яка 

а) не має зброї                            б) не доторкана і гарантована її безпека    

в) є військовополоненою          г) воює зі зброєю в руках        

 

МІЖНАРОДНЕ ГУМАНІТАРНЕ ПРАВО

ЗАВДАННЯ № 7

 1. Що таке міжнародне гуманітарне право:

а) це сукупність міжнародних юридичних принципів і норм, які застосовують під час міжнародних конфліктів

б) це сукупність міжнародних юридичних принципів і норм, які застосовують під час внутрішніх збройних конфліктів

в) це сукупність міжнародних юридичних принципів і норм, які забороняють ведення будь-яких збройних конфліктів, і встановлюють відповідальність держав (осіб) за їх розв’язання

г) це сукупність міжнародних принципів і норм, які встановлюють всі можливі причини розв’язання збройних конфліктів

 1. Комбатант це –

а) особа, яка не входить до складу ЗС і не бере участь у боях – цивільне населення

б)особа, що безпосередньо бере участь в бойових діях зі зброєю у руках у складі ЗС

в) командир батальйону медичної служби в зоні бойових дій, де можлива велика кількість жертв

 1. Які із вказаних категорій належать до «не комбатантів»

а) медичний персонал ЗС    б) психічно хворі люди         в) жінки та діти     

г) духовний персонал                 д) розвідники і шпигуни

 1. Війна це -

а) такі взаємовідносини держав, за яких між ними ведуться воєнні дії та повністю припиняються усі правовідносини мирного часу

б) такі взаємовідносини держав, за яких між ними ведуться воєнні дії та не припиняються усі правовідносини мирного часу

в) такі взаємовідносини держав, за яких між ними ведуться воєнні дії та частково припиняються усі правовідносини мирного часу

 1. Найманець це –

а) злочинець          б) комбатант            в) не комбатант

 1. Партизан це –

а) злочинець          б) комбатант            в) не комбатант

 1. Військовий розвідник (коли діє в своїх військових одностроях) це –

а) злочинець          б) комбатант            в) не комбатант

 1. Коли припиняється стан війни між державами

а) перемир’я                                       б) капітуляція  

в) мирна угода між сторонами         г) двостороння декларація

 1. Парламентер, це особа яка 

а) воює зі зброєю в руках         б) є військовополоненою

в) не доторкана і гарантована її безпека     г) не має зброї

 

МІЖНАРОДНЕ ГУМАНІТАРНЕ ПРАВО

ЗАВДАННЯ № 8

 1. Що таке міжнародне гуманітарне право:

а) це сукупність міжнародних юридичних принципів і норм, які застосовують під час міжнародних конфліктів

б) це сукупність міжнародних юридичних принципів і норм, які застосовують під час внутрішніх збройних конфліктів

в) це сукупність міжнародних юридичних принципів і норм, які забороняють ведення будь-яких збройних конфліктів, і встановлюють відповідальність держав (осіб) за їх розв’язання

г) це сукупність міжнародних принципів і норм, які встановлюють всі можливі причини розв’язання збройних конфліктів

 1. Комбатант це –

а) особа, яка не входить до складу ЗС і не бере участь у боях – цивільне населення

б)особа, що безпосередньо бере участь в бойових діях зі зброєю у руках у складі ЗС

в) командир батальйону медичної служби в зоні бойових дій, де можлива велика кількість жертв

 1. Які із вказаних категорій належать до «не комбатантів»

а) жінки та діти      б) психічно хворі люди         в) медичний персонал ЗС

г) духовний персонал                 д) розвідники і шпигуни

 1. Війна це -

а) такі взаємовідносини держав, за яких між ними ведуться воєнні дії та повністю припиняються усі правовідносини мирного часу

б) такі взаємовідносини держав, за яких між ними ведуться воєнні дії та не припиняються усі правовідносини мирного часу

в) такі взаємовідносини держав, за яких між ними ведуться воєнні дії та частково припиняються усі правовідносини мирного часу

 1. Найманець це –

а) злочинець          б) комбатант            в) не комбатант

 1. Партизан це –

а) злочинець          б) комбатант            в) не комбатант

 1. Військовий розвідник (коли діє в своїх військових одностроях) це –

а) злочинець          б) комбатант            в) не комбатант

 1. Коли припиняється стан війни між державами

а) перемир’я                                       б) капітуляція  

в) мирна угода між сторонами         г) двостороння декларація

 1. Парламентер, це особа яка 

а) воює зі зброєю в руках         б)  не доторкана і гарантована її безпека          

в) є військовополоненою          г) не має зброї

 

 

 

 

 

     На сучасному етапі здобуття освіти,  урок має своє обличчя, своєрідність, яка забезпечується стилем учителя і індивідуальністю учнів.

     У Національній доктрині розвитку освіти зазначається, що «в Україні має стверджуватися стратегія прискореного, випереджувального інноваційного розвитку освіти і науки: повинні забезпечуватися умови для розвитку, самоствердження і самореалізації особистості потягом життя».

     Нові вимоги суспільства, пов’язані із самореалізацією особистості.

     Запропоновані тести складені згідно з вимог чинної програми МОН. Тести можуть бути використані для тематичного оцінювання.

     При оцінюванні учнів керуватися кількістю балів, які вони отримали при відповіді  на питання завдання тесту.

 1. при повній відповіді:
 • з 1 по 6, 12 питання – 1 бал
 • з 6 по 9 питання – 2 бали
 1. при неповній відповіді:
 • з 1 по 6, 12 питання – 0,5 бала
 • з 6 по 9 питання – 1 бал

 Критерій оцінки учнів повинен відповідати кількості балів, які вони отримали при відповіді на питання завдання тесту:

 • початковий рівень з 0,5 до3,5 балів
 • середній рівень з 3,5 до 6,5 балів
 • достатній рівень з 6,5 до 9,5 балів
 • високий рівень з 9,5 до12 балів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИСНОВОК

    Чітка структура розмаїття тематичних завдань допоможуть вчителю об’єктивно й оперативно оцінити рівень навчальних досягнень учнів, перетворити заняття на цікаву, ініціативно та плідну співпрацю вчителя й учня.

    Наведені завдання стануть в нагоді як вчителю так і учню в закріплені пройденого учбового матеріалу згідно програми предмету «Захист Вітчизни».

    Завдання допоможуть виявити недоліки при вивчені учбового матеріалу, які в подальшому можуть бути усунені при самостійній роботі над недостатньо вивченими темами.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

 

 

 1. Військові статути Збройних Сил України.
 2. Допризовна підготовка. з/р М.І.Томчука. – К. «Вежа» 2001.
 3. Наставлення по стрелковомуделу. Основы стрельбы из стрелкового оружия.

М. 1973.

 1. Наставления по стрелковомуделу. Ручные осколочне гранаты. М. 1986.
 2. Наставления по стрелковомуделу. 5,45-мм автомат Калашникова (АК-74 и АКС-74). М. 1984.
 3. Бойовий статут Сухопутних військ ЗС України.
 4. Підручник «Захист Вітчизни» 11 клас К.О. Пашко. Т. «Астон» 2011.
 5. Підручник «Захист Вітчизни» 10 клас І. М. Герасимів
 6. Підручник «Досліджуючи гуманітарне право» Т.В. Бакка. К. «Генеза» 2006.

10. Посібник «Міжнародно-правова регламентація збройних конфліктів»

      Ю.А. Черкашин. Чугуїв 2007.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назва навчального закладу ____________________________________________

Прізвище та ініціали __________________________________________________

Клас _______________________________________________________________

Дата _______________________________________________________________

Оцінка _____________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назва навчального закладу ____________________________________________

Прізвище та ініціали __________________________________________________

Клас _______________________________________________________________

Дата _______________________________________________________________

Оцінка _____________________________________________________________Обновлен 18 ноя 2015. Создан 02 ноя 2015  Комментарии       
Всего 1, последний 8 мес назад
alla.dazko@gmail.com 04 апр 2018 ответить
Спасибі за тести
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником