Нормативи з Захисту Вітчизни

 

Нормативи з Захисту Вітчизни

Додаток 9                                                                                                                                                                                    Додаток 9

НОРМАТИВИ:

а) вогнева підготовка 

 

Норматив, умови (порядок) його виконання

Критерії оцінки

високий

достатній

середній

низький

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

1.

 

Приготування до стрільби і ведення вогню з автомата.

Учень знаходиться у вихідному положенні, автомат тримає „на ремінь”, магазин у сумці для магазинів. За командою керівника роздавач видає 5 навчальних патронів. Учень споряджає магазин і укладає його у сумку. За командою „До бою!” виконує норматив: займає місце для стрільби, заряджає зброю, готується до ведення вогню і доповідає: „Такий-то до бою готовий!”. Час фіксується  від подачі команди до доповіді учня.

 За командою „Вогонь!” послідовно встановлює приціл,  знімає із запобіжника і встановлює  вид вогню та імітує два-три постріли. Доповідає про закінчення стрільби та за командою керівника розряджає зброю, надає для огляду, повертається у вихідне положення.

Дії після команди ”Вогонь” виконуються без урахування часу.

 

 

 

 

 

 

Не більше двох помилок.

Не більше трьох помилок.

 

Допущено більше трьох помилок. Порушені заходи безпеки під час поводження зі зброєю.

 

 

Виконано правильно, чітко.

 

 

 

 

 

10с

 

 

11с

 

 

12с

 

 

13с

 

 

14с

 

 

 

15с

 

 

16с

 

 

17с

 

 

18с

 

 

19c

 

 

20c

 

 

21c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Норматив, умови (порядок) його виконання

Критерії оцінки

високий

достатній

середній

низький

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

2.

Неповне розбирання автомату.

Автомат на столі, учень знаходиться біля зброї. За командою „До розбирання автомату приступити!” здійснює неповне розбирання автомату та доповідає „Готово!”

Час фіксується  від подачі команди до доповіді учня.

Після виконання нормативу називає частини автомату.

 

 

 

 

 

Помилок немає.

Не більше однієї помилки.

Не більше двох помилок.

Допущено більше трьох помилок.

13с

15с

18с

19с

20с

21с

22с

23с

25с

27с

29с

31с

3.

Складання автомату після неповного розбирання.

За командою „До складання автомата приступити!” учень, дотримуючись послідовності, складає автомат та доповідає „Готово!”.

Час фіксується  від подачі команди до доповіді учня.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помилок немає.

Не більше однієї помилки.

Не більше двох помилок.

Допущено більше трьох помилок.

23с

24с

25с

26с

28с

30с

31с

33с

35с

37с

39с

41с

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Норматив, умови (порядок) його виконання

Критерії оцінки

високий

достатній

середній

низький

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

4.

Чищення і змащування каналу  ствола автомата після неповного розбирання.

Для чищення зброї потрібне ганчір’я,  маслянка із рушничним мастилом. За командою „До чищення і змащування приступити!” учень виконує норматив №2 та доповідає „Готово!”.

Час фіксується  від подачі команди до доповіді учня.

Потім збирає приладдя для чищення каналу ствола і  готує матеріал для змащування, називаючи елементи приладдя. Чищення і змащування каналу ствола автомату здійснюється  без урахування час

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помилок немає.

Не більше однієї помилки

Не більше двох помилок.

Допущено більше двох помилок.

13с

15с

18с

19с

20с

21с

22с

23с

25с

27с

29с

31с

5.

Спорядження магазину патронами.

Учень стоїть біля столу, на якому знаходиться 30 патронів та магазин до автомату. За командою „До спорядження магазину приступити!”,  учень споряджає магазин  патронами та доповідає „Готово!”.

Час фіксується  від подачі команди до доповіді учня. 

 

35с

40с

45с

46с

48с

50с

51с

53с

55с

57с

59с

1хв.

02с.

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) тактична підготовка 

Норматив, умови (порядок) його виконання

Критерії оцінки

високий

достатній

середній

низький

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

1

 

Виявлення цілей , визначення їх місцезнаходження відносно орієнтирів, доповідь про результати спостереження.

За командою  керівника учень займає місце для спостереження. На відстані 200-500 м від спостерігача розмішені 9 цілей (мішеней). Завдання: виявити цілі, визначити їх місцезнаходження відносно орієнтирів і доповісти про результати спостереження.

Виявлені цілі

Виявлені цілі

Виявлені цілі

Помилка у  визначенні дальності більше

9

8

7

6

5

4

3

2

1

15%

20%

25%

а в напрямку від цілі до орієнтира

0-20

0-25

0-30

2

Пересування на полі бою.

Вихідне положення – вогнева позиція. Учню доводять  тактичну обстановку, ставлять завдання вийти на новий рубіж. За командою керівника „Учень Петренко, на такий-то рубіж – вперед!” учень, враховуючи місцевість, долає 50 м: перебіжкою 15 м, переповзанням по-пластунські 20 м і перебіжкою – 15 м.

   час відраховується від команди на пересування до досягнення вказаного рубежу і приготування до стрільби.

Виконано правильно, чітко.

Не більше двох помилок.

Не більше трьох помилок.

Допущено більше трьох  помилок

1хв

55с

2 хв

2хв

05с

2хв

10с

2хв

15с

2хв

20с

2хв

25с

2хв

30с

2хв

35с

2хв

40с

2хв

45с

2хв

50с

Норматив, умови (порядок) його виконання

Критерії оцінки

високий

достатній

середній

низький

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

3

Вибір місця для стрільби (спостереження), обладнання  окопу для стрільби з автомату лежачи.

Вихідне положення – лежачи або стоячи. Учню доводять  тактичну обстановку, ставлять завдання на вказаному рубежі вибрати місце для стрільби (спостереження) і обладнати окоп для стрільби лежачи. Відстань до рубежу не більше 50м.

Окоп обладнано правильно

Не більше двох помилок.

Не більше трьох помилок.

Більше трьох помилок.

30хв

32хв

35хв

37хв

39хв

41хв

43хв

45хв

47хв

49хв

51хв

53хв

4

Встановлення окремої протитанкової міни.

Вихідне положення лежачи для стрільби. Керівник визначає місце , де необхідно  встановити міну. За командою „До встановлення міни приступити!” учень встановлює міну, не припиняючи спостереження за місцевістю і противником.

Помилок немає.

Не більше однієї помилки.

Не більше двох помилок.

Більше двох помилок.

4 хв

30с

4 хв

40с

4 хв

50с

5хв

5хв

10с

5хв

20с

5хв

40с

5хв

50с

6 хв

6 хв

15с

6 хв

30с

6 хв

45с

5

Визначення сторін горизонту.

 Учень з компасом або годинником в руці знаходиться у вказаній точці місцевості. За командою керівника „До орієнтування приступити!” визначає  сторони горизонту і доповідає „Готово!”.

 

 

 

Помилок немає.

Не більше однієї помилки.

Не більше двох помилок.

Більше двох помилок.

22с

24с

26с

28с

30с

32с

34с

36с

38с

40с

42с

44с

Норматив, умови (порядок) його виконання

Критерії оцінки

високий

достатній

середній

низький

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

6

Визначення магнітного азимуту на вказаний предмет за компасом.

На місцевості учню вказується окремий предмет. За командою керівника „До визначення магнітного азимуту, приступити” він визначає азимут та доповідає.

Час фіксується від подачі команди  до доповіді.

Помилок немає. Похибка не більше 3 град.

Не більше однієї помилки. Похибка не більше 6 град.

Не більше двох помилок. Похибка не більше 9 град.

 Більше двох помилок. Похибка  більше 9 град.

28с

30с

32с

34с

36с

38с

40с

42с

44с

46с

48с

50с

7

Визначення напрямку руху за вказаним магнітним азимутом за допомогою компасу.

На місцевості учню вказується магнітний азимут. За командою керівника „До визначення напрямку руху, приступити”  він визначає окремий орієнтир та доповідає.

Час фіксується від подачі команди  до доповіді.

Помилок немає. Похибка не більше 3 град.

Не більше однієї помилки. Похибка не більше 6 град.

Не більше двох помилок. Похибка не більше 9 град.

 Більше двох помилок. Похибка  більше 9 град.

40с

45с

50с

55с

1хв

1хв

05с

1хв

10с

1хв

15с

1хв

20с

1хв

25с

1хв

30с

1хв

35с

8

Рух за азимутом.

Учню видається схема (таблиця) даних для руху за азимутом, на якій вказані вихідний та кінцевий пункти 3-4 проміжних орієнтира, магнітні азимути та відстані між ними в метрах. Довжина маршруту не менше 2 км. дотримуючись маскування, пішим порядком учень повинен вийти до кінцевого пункту. Час враховується від видачі схеми до виходу у кінцевий пункт.

24хв

26хв

28хв

30хв

32хв

34хв

36хв

38хв

40хв

42хв

44хв

46хв

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в) з основ медичних знань

Норматив, умови (порядок) його виконання

Критерії оцінки

високий

достатній

середній

низький

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

1

Тимчасова зупинка кровотечі.

Учень знаходиться біля „пораненого”, тримаючи в руках джгут.Час відраховується від команди: «До виконання нормативу приступити!» і до закріплення джгута. Після чого позначається час його накладання.

Накладання джгуту на стегно або плече

 

 

Накладання закрутки на стегно або плече

Виконано без помилок

 

Допущено не більше одної помилки

 

Допущено не більше двох помилок

 

Допущено  більше двох помилок

 

 

20с

 

 

50с

 

25с

 

 

55с

 

30с

 

 

1хв

 

35с

 

 

1хв.

05с

 

40с

 

 

1хв.

10с

 

45с

 

 

1хв.

15с

 

50с

 

 

1хв.

20с

 

55с

 

 

1хв.

25с

 

1хв.

 

 

1хв.

30с

 

1хв.

05с

 

1хв.

35с

 

 

1хв.

10с

 

1хв.

40с

 

1хв.

15с

 

1хв.

  45с

2

Накладання повязки.

Учень з перев’язочним матеріалом у руках знаходиться біля „пораненого”. За командою „Пов’язку накласти!” починає накладання.

Накладання повязки на голову (око, вухо).

 

Накладання повязки на кість у вигляді вісімки, на передпліччя,ліктьовий суглоб.

 

 

Накладання повязки на плечовий суглоб, груди.

 

 

 

Накладання повязки на нижні кінцівки.

 

 

Виконано без помилок

 

Допущено не більше одної помилки

 

Допущено не більше двох помилок

 

Допущено  більше двох помилок

 

 

1хв.

50с

 

1хв.

50с

 

2хв

20с

 

 

1хв.

50с

 

2хв

 

 

2хв

 

 

2хв

30с

 

 

2хв

 

 

2хв

05с

 

2хв

05с

 

2хв

35с

 

 

2хв

05с

 

2хв

10с

 

2хв

10с

 

2хв

40с

 

 

2хв

10с

 

2хв

15с

 

2хв

15с

 

2хв

45с

 

 

2хв

15с

 

2хв

20с

 

2хв

20с

 

2хв

50с

 

 

2хв

20с

 

2хв

25с

 

2хв

25с

 

2хв

55с

 

 

2хв

25с

 

2хв

30с

 

2хв

30с

 

3хв

 

 

 

2хв

30с

 

2хв

35с

 

2хв

35с

 

3хв

05с

 

 

2хв

35с

 

2хв

40с

 

2хв

40с

 

3хв

10с

 

 

2хв

40с

 

2хв

45с

 

2хв

45с

 

3хв

15с

 

 

2хв

45с

 

2хв

50с

 

2хв

50с

 

3хв

20с

 

 

2хв

50с

3

Надання першої допомоги при переломах.

Учень знаходиться біля пораненого. Перев’язочний матеріал і шина в руках або поряд з учнем. За командою „Шину накласти!” учень накладає шину. Виконання нормативу закінчується підвішуванням руки на хустку (бинт, ремінь).

 

 

 

Накладання шини з підручного матеріалу на  плече.

 

 

 

Накладання шини з підручного матеріалу на передпліччя.

 

 

 

Накладання шини Крамера на нижню кінцівку.

 

Виконано без помилок

 

Допущено не більше одної помилки

 

Допущено не більше двох помилок

 

Допущено  більше двох помилок

 

3хв

3хв

30с

4хв

4хв

30с

5 хв

5хв

30с

6 хв

6хв

30с

7 хв

7хв

30с

8хв

8хв

30с

2хв

40с

2хв

50с

3хв

3хв

10с

3хв

20с

3хв

30с

3хв

40с

3хв

50с

4хв

4хв

10с

4хв

20с

4хв

30с

3хв

3хв

30с

4хв

4хв

30с

5 хв

5хв

30с

6 хв

6хв

30с

7 хв

7хв

30с

8хв

8хв

30с

19с

21с

23с

25с

27с

29с

31с

33с

35с

37с

39с

41с

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г) з прикладної фізичної підготовки

ВПРАВИ 

Одиниці

вимірювання 

Б              А                Л                 И

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

1

Комплексна силова вправа *

разів за 1 хв.

46

44

42

40

38

36

34

32

30

28

26

24

 

2

Метання гранати  Ф-1 на влучність

очки

70

64

60

54

48

42

38

34

28

26

20

<20

 

3

Стрільба з пневматичної гвинтівки (по мішені «П»)

очки

40

35

33

31

29

27

25

20

17

12

10

<10

 

4

Метання гранати Ф-1 на дальність

метри

42

40

38

36

34

32

30

28

26

24

22

20

 

5

Єдина смуга перешкод

хв. сек.

1.30

1.33

1.35

1.40

1.43

1.45

1.50

1.53

1.55

2.00

2.03

2.05

 

                                                       

 


 

д) з основ цивільного захисту

 

Норматив, умови (порядок) його виконання

Критерії оцінки

високий

достатній

середній

низький

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

1

Одягання протигазу.

Учні знаходяться в строю. Протигази у похідному положенні. За раптовою командою „Гази!” учні одягають протигази. Час відраховується з моменту подання команди до відновлення дихання після одягнення протигазу.  

 

 

 

6,5с

 

 

 

 

 

 

7,4с

 

 

 

7,7с

 

 

 

 

 

 

8,4с

 

 

 

8,7с

 

 

 

 

 

 

9,4с

 

 

 

9,7 с

 

 

 

10с

 

 

 

10,4с

2

Одягання респіратора Р-2.

За раптовою командою „Респіратор одягнути!”, учні одягаютьреспіратори. Час відраховується з моменту подачі команди до відновлення дихання

10,5с

11с

11,4с

11,7с

12с

12,4с

12,7с

13с

13,4с

13,7с

14с

14,4с

3

Одягання  загальновійськового захисного комплекту (плащ у рукава)

Засоби захисту учнів у похідному положенні.

 а) За командою „Плащ в рукава- Гази” або сигналом „Радіаційна небезпека” учні одягають протигази, захисні плащі в рукава, захисні панчохи та рукавиці. Час відраховується від подачі команди керівника до одягання засобів захисту та доповіді „Готово!”.

 

2 хв 50 с.

3 хв

3 хв 07 с.

3 хв 14 с.

3 хв 20 с.

3 хв 35 с.

3 хв 45 с.

4хв

4 хв 10 с.

4 хв 20 с.

4 хв 30 с.

4 хв 40 с.

 

 

 

 

 

 

 

б)За командою „Захисний комплект одягнути - Гази” учні одягають панчохи, плащі у вигляді комбінезону, протигази, рукавиці. Час відраховується від подачі команди керівника до повного одягання засобів захисту та доповіді „Готово!”.

4 хв 25 с.

4 хв 35 с.

4 хв 45 с.

4 хв 50 с.

5 хв

5 хв 20 с.

5 хв 40 с

6 хв

6 хв 20 с

6 хв 40 с

7 хв

7 хв 20 с

4

Дії за сигналом „Хімічна тривога”.

Засоби захисту учнів у похідному положенні. Подається сигнал „Хімічна тривога”. Ті хто навчаються одягають протигази, плащі у вигляді накидки і ведуть спостереження за місцевістю.

Час відраховується від моменту подачі сигналу до повного одягання засобів захисту.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33с

 

 

 

 

35с

 

 

 

 

37с

 

 

 

 

38с

 

 

 

 

40с

 

 

 

 

43с

 

 

 

 

46с

 

 

 

 

50с

 

 

 

 

57с

 

 

 

1хв.

04с

 

 

 

1хв.

10с

 

 

 

1хв.

20с

                               


Создан 18 ноя 2015  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником